Καλλιθέα, Αττική +30 6945-551317 contact@myflexweb.com

ZAZEN Practice | MyFlexWeb

Photo by engin akyurt on Unsplash

Project Information

 • Client : ZAZEN Practice
 • Description: Social Media Strategy
 • Services: Content Strategy, Copywriting, Creative Assets, Social Ads
 • Channels: Facebook, Instagram

ZAZEN Practice

Διαχείριση Social Media 

 • Καθορισμός στόχων και ανάγκων ανά μήνα
 • Facebook + Instagram posts
 • Facebook + Instagram Stories
 • Δημιουργία Μηνιαίου Πλάνου / Calendar
 • Creative Assets, Copywriting & Hashtags 
 • Category Creative templates 
 • Promoted Posts
 • Τακτική Παρακολούθηση των σελίδων για την εύρυθμη λειτουργία τους και της απόδοσης των καμπανιών
My FlexWeb Logo
Copywriting
100%
Content Strategy
100%
Creative Assets
100%
Social Ads
100%

Creative Assets

Other Projects

DEDRON

Website